สวีเดน-ปกป้องทรัพย์สินอันทรงปัญญา

หลายหลักการทั่วไปเป็นคนสำคัญสำหรับประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอัน(หมายเลขไอพี)เรื่องสิทธิใน น อย่างแรกมันคืนสำคัญต้องมีภาพรวมแผนเพื่อปกป้องหมายเลขไอพีของคุณ